Kam nevojë për ndihmë?Na kontaktoni
 Bom


Politika e privatësisë

1. Përdorimi i përmbajtjes së faqes

Komponenta-sq.com

Uebfaqja rezervon të drejtën të interpretojë përmbajtjen e kësaj faqe dhe përmbajtjen e kësaj faqe vetëm për përdorimin tuaj personal. Përmbajtja që përmbahet në të drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera të pronarit, duhet të respektoheni dhe një kopje do të ruhet. Nëse përmbajtja e faqes pa shprehjen e duhur, nuk do të thotë që faqja nuk ka të drejta, nuk do të thotë që faqja nuk kërkon të drejta dhe ju duhet të respektoni parimin e mirëbesimit dhe interesat legjitimë të përmbajtjes për përdorim të ligjshëm. Ju nuk mund të modifikoni, kopjoni, shfaqni publikisht, botoni ose shpërndani materiale të tilla ose përndryshe t'i përdorni për ndonjë qëllim publik ose komercial. Ndaloni cilindo prej këtyre materialeve për ndonjë faqe tjetër në internet ose media të tjera të shtypura ose mjedis kompjuterik të rrjetit. Përmbajtja në sit dhe redaktoni formën e mbrojtjes ligjore nga ligji për të drejtat e autorit, çdo përdorim i paautorizuar mund të përbëjë të drejtën e kopjimit, markën tregtare dhe të drejta të tjera ligjore. Nëse nuk i pranoni ose shkelni këto Kushte, autorizimi juaj për të përdorur faqen do të përfundojë automatikisht dhe ju duhet të shkatërroni menjëherë çdo material të shkarkuar ose të shtypur.

2. Uebfaqe për shpërndarjen e informacionit

Disponueshmëria e përmbajtjes në këtë faqe pa ndonjë formë garancie. Nuk garanton saktësinë dhe plotësinë absolute. Vendi në produktet, teknologjitë, programet, çmimi dhe alokimi do të ndryshojë pa paralajmërim. Përmbajtja e faqes mund të ketë skaduar, Component-en.com. Asnjë angazhim për azhurnimin e tyre. Publikimi i mundësuar i informacionit mund të jetë në vendndodhjen tuaj akoma nuk mund të marrë produktin, procesin ose shërbimin, ju mund të aplikoni në kontaktet dhe shpërndarësit e biznesit Component-en.com

3. Parashtrimet e përdoruesve

Përveç dispozitave të privatësisë, përveç atyre, ju dërgoni ose postoni ndonjë material në sit, ose informacioni i kontaktit (këtu e tutje referuar kolektivisht si informacion) do të konsiderohet jo konfidencial dhe jo-pronësor. Përdorimi juaj i kësaj faqe nuk do të shkelë ligjet, rregulloret dhe moralin publik, jo nga ose me postë ose të dërgojë ndonjë material të paligjshëm, kërcënues, shpifës, shpifës, të pahijshëm, pornografik ose material tjetër të paligjshëm. Nëse njerëzit kanë përmbajtje dhe ndikim informacioni, ka prova të paralajmërimit ose kundërshtimit të kësaj faqe, mos ngurroni të fshini mesazhin ose pezullimin e pakufizuar të informacionit në shfletuesin e internetit, pa pasur nevojë të merrni pëlqimin paraprak, asnjë detyrim për të postuar njoftimin, situatën është serioze, kjo faqe mund të hiqet nga përdoruesi.

4. Përdoruesit shkëmbejnë përmbajtje

Component-en.com Jetoni për të monitoruar ose rishikuar përdoruesit për të dërguar ose postuar mesazhe ose për të komunikuar vetëm me njëri-tjetrin informacion në çdo fushë të përgjegjësisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në dhomat e bisedave, Forumet e Component-en.com ose forume të tjera të përdoruesve dhe çdo shkëmbimi i përmbajtjes. Component-al.com Për përmbajtjen e ndonjë shkëmbimi të tillë nuk merr asnjë përgjegjësi, pavarësisht nëse ato shkaktojnë shpifje, privatësi, turp ose probleme të tjera. Component-en.com Mbahet kur gjendet fshirja konsiderohet si e drejtë e përmbajtjes abuzive, shpifëse, e pahijshme ose ndryshe e kundërshtueshme.

5. Site për të shkarkuar softuer për t'u përdorur

Nëse shkarkoni softuer nga përdorimi i softuerit në përputhje me marrëveshjen e licencës së softuerit për të sjellë të gjitha kushtet e licencës së softuerit. Kur lexoni dhe pranoni marrëveshjen e licencës së softuerit, përpara se dispozitat të mos e shkarkojnë ose instalojnë softuerin.

6. Lidhje me faqet e internetit të palëve të treta

Lidhjet e faqeve në faqet e internetit të palëve të treta vetëm si lehtësi për ju. Nëse përdorni këto lidhje, ju do të largoheni nga faqja. Component-al.com Nuk ka shqyrtuar ndonjë faqe të palëve të treta, këto faqe dhe përmbajtja e tyre nuk kontrollojnë, pa asnjë përgjegjësi. Nëse vendosni të përdorni ndonjë lidhje me faqet e palëve të treta, pasojat dhe rreziqet e tyre të mundshme mbarten nga tuajat.

7. Kufizimi i Përgjegjësisë

Component-en.com Dhe furnitorët e saj ose pala e tretë e përmendur nuk është përgjegjës për dëmet (përfshirë por pa u kufizuar në fitimet e humbura, të dhënat e humbura ose ndërprerjet e biznesit të shkaktuara nga dëmi), nëse dëmi i tillë është për shkak të përdorimit, ose nuk mund ta përdorë Uebfaqja dhe lidhjet e faqes në ndonjë faqe në internet ose ndonjë informacion që përmbahet në faqe të tilla të shkaktuara, dhe pavarësisht nëse ata kanë atë kontratë, shkelje apo ndonjë bazë tjetër ligjore paraprakisht dhe kjo ka qenë dëm i tillë mund të ndodhë këshilla. Nëse e përdorni këtë faqe si rezultat i informacionit ose të dhënave të nevojshme për mirëmbajtjen, riparimin ose korrigjimin e pajisjeve, duhet të jeni të vetëdijshëm se vetë ata duhet të mbajnë të gjitha kostot që rrjedhin prej tyre. Component-en.com Në rast të situatave të mëposhtme pa përgjegjësi: transmetimin e informacionit nga ofruesi i shërbimit të rrjetit (Component-en.com. Dhe personi i tij i autorizuar) përveç asaj të iniciuar; transmetimi, rutimi, lidhja dhe ruajtja e informacionit sigurohet nga procesi i nevojshëm automatik teknik, zgjedhja e ofruesit të shërbimit të rrjetit të informacionit; përveç kërkesave të tjera të përgjigjes automatike, ofruesi i shërbimit të rrjetit nuk zgjedh këta ofrues dhe marrës të informacionit; sistemi i siguruesit të shërbimit të rrjetit ose ndërmjetësi i rrjetit ose ruajtja e përkohshme e informacionit kopjimi i formularit, në rrethana normale, jo një person tjetër përveç marrësit të synuar nuk ka marrë kohën e rezervuar jo më shumë se marrësi i synuar për të siguruar qasje në transmetimin e informacionit, rutimin ose duke u lidhur në një kohë të arsyeshme; përmes sistemit ose transmetimit të rrjetit të përmbajtjes së informacionit të paprekur.

8. Parimet e përgjithshme

Component-al.com Mund t'i modifikojë këto terma në çdo kohë. Ju duhet të vizitoni këtë faqe për të kuptuar kushtet aktuale, sepse këto terma janë të lidhura ngushtë me ju. Dispozita të caktuara të këtyre termave mund të gjenden në disa faqe nga njoftime ligjore të përcaktuara shprehimisht ose terma të zëvendësuar.